Australian Kelpie

Välkommen

till Qiwron's Kennel!

Vårat mål är att föda upp hundar med stor arbetslust, bra vallanlag samt god exteriör. Självklart med höga krav på fysisk och mental hälsa!

Australian Kelpie - den mångsidiga vallhunden för dig som vill jobba!

H-kullen föddes 3/10-17

Efter KORAD Qiwron's Cula och Jitam's Tjifen

Det blev fyra tikar.

1 tik finns att tinga till aktivt hem!

Mail: sara.qiwrons@live.se

Tel: 073-626 21 15